Csatlakozz közösségi oldalainkhoz!

Családi napközi vezető képzés

Családi napközi vezető képzés

A képzés időtartama: 2 hónap
A képzés összóraszáma: 60 óra

Tandíj: 39.000,- Ft
Vizsgadíj: 8.000,- Ft

Figyelem, most 8.000 Ft KEDVEZMÉNYT ADUNK a tandíjból, egy összegű tandíj+vizsgadíj befizetése esetén.

A tanfolyam adatai:
A program besorolása: felnőttképzés
NCSSZI nyilvántartási szám: 10-CSN/28-1

Megszerezhető tanúsítvány:
Családi napközi működtetője

Jelentkezés

A legközelebbi tanfolyam időpontja:
2015. szeptember 19.

Csanás jogszabályok

Innen megtudhatja, milyen fontos jogszabályokat kell annak ismernie, aki családi napközit működtet: 

1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

1998. évi LXXIV. Törvény a családok védelméről

1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

2004. évi CXL. Törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2005. évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről

15/1998 (IV.30.) NM Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

259/2002 (XII.18). Kormányrendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről

133/1997 (VII.29) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról - hatályon kívül helyezve!

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról

213/2009 (IX.29). Korm. Rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról

226/2006 (XI.20) Korm. Rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról

29/2003 (V.20) ESzCsM rendelet a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadáról és felkészítő tanfolyamról

852/2004/EK Európa parlamenti és tanácsi rendelet az élelmiszer-higiéniáról

66/2006 (IX.15) FVM rendelet az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszer-higiéniai szabályokról

68/2007 (VII.26) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről

78/2003 (XI.27) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról

33/1998 (VI.24) NM Rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

 

vissza a képzés lapjára

© 2003-2017 Best-Work Oktató és Szolgáltató Kft. Minden jog fenntartva.
Felnőttképzési engedély szám: E-001164/2015
Adatvédelmi tájékoztató

Látvány és kivitelezés: Scarab Design

Tartalomkezelés: Computer Doctor